Nieuws

Zondag 25 januari 2004

Persbericht - 25 januari 2004

Zeist/Nieuwegein - Nu de positieflijst vrijwel van de baan is, is het opnieuw onrustig onder zowel de liefhebbers maar ook de tegenstanders van het houden van exotische zoogdieren. Diverse instanties tegen het houden van exotische zoogdieren hebben al commentaar geleverd op de beslissing van minister Veerman, om het advies van de Raad voor Dieren-Aangelegenheden niet om te zetten in wetgeving. Stichting AAP zegt niets te zien in het voorstel van de minister, om door middel van samenwerking tussen liefhebbers, handelaren en dierenwelzijnsorganisaties tot richtlijnen te komen om het houden van exotische zoogdieren te verbeteren.

De liefhebbers van exotische zoogdieren zijn uiteraard opgelucht dat hun hobby niet aan banden wordt gelegd, maar dit betekent niet dat we allemaal zomaar exoten kunnen gaan houden. Liefhebbers zijn tegen het plan om allerlei exoten te verbieden, maar niet tegen regels. Niet elk dier is voor een ieder geschikt om te houden. Daarom moeten er richtlijnen komen. Deze richtlijnen zouden moeten slaan op alle aspecten die komen kijken bij het houden van exoten. Tevens moeten ze per soort of eventueel per diergroep worden opgesteld, omdat er te veel verschillen zijn en je niet alle exoten onder hetzelfde kopje kunt plaatsen. Een stekelmuis is een heel ander dier dan een poolvos en moet dus ook als een ander dier behandeld worden en onder andere richtlijnen vallen.

Verenigingen en clubs zoals de EZC (Exotische Zoogdierenclub) en BSN (Belangenvereniging Sugargliders Nederland) hebben zich de afgelopen tijd bezig gehouden om voor zichzelf enige algemene richtlijnen op te stellen. Om te beginnen de kwestie wildvang en nakweek. Door goede voorlichting te geven aan mensen, die overwegen een exotische zoogdier te gaan houden, moet dit de aanschaf van een gekweekt diersoort stimuleren. Importeren moet echter wel mogelijk blijven om de genetische variëteit in stand te kunnen houden en om ervoor te zorgen dat fokprogramma’s kunnen blijven draaien. Maar het importeren moet aan dusdanige regels verbonden worden, dat desbetreffende vangst en transport onder optimale condities plaatsvinden. Dit moet tevens gegarandeerd en gecontroleerd kunnen worden.

Natuurlijk zijn er niet alleen liefhebbers die exotische zoogdieren hebben, ook handelaren hebben regelmatig allerlei exotische diersoorten zitten. Deze groep moet ook beter gecontroleerd worden om goede huisvesting en verzorging te kunnen waarborgen. Handelaren moeten zich aan regels gaan houden om exotische zoogdieren te verkopen, waardoor de kwaliteit van de verzorging en huisvesting beter gewaarborgd kan worden. Naast de regels waar handelaren zich aan zouden moeten houden, moet er ook hier al begonnen worden met voorlichting. Veel dieren worden direct aan particulieren verkocht, maar helaas vaak zonder enige vorm van voorlichting. Dit punt zou dus verbeterd moeten worden in de vorm van bijvoorbeeld caresheets en/of mondelinge voorlichting.

Buiten richtlijnen voor het houden van exotische zoogdieren zijn er natuurlijk nog steeds de bepalingen van onder andere CITES. Koppen in de kranten dat iedere exoot weer vrij gehouden kan worden trekt wel de aandacht, maar is geen weerspiegeling van de werkelijkheid. Alle primaten (apen) vallen bijvoorbeeld onder CITES en er worden geen vergunningen meer afgegeven voor het houden van primaten. Het is dus een beetje een vertekend beeld om te suggereren dat iedereen weer ieder exotisch zoogdier kan houden. De huidige wetgeving blijft van kracht en zal ook van kracht blijven omdat zeker CITES, internationale afspraken zijn.

Liefhebbers zijn opgelucht dat de positieflijst niet doorgaat. Het is alleen erg jammer dat de hobby nog steeds in zulk negatief daglicht wordt gesteld doordat er vooral aandacht wordt besteed aan de gevallen waarin het niet goed gaat. Dit is jammer om twee redenen. Ten eerste omdat er geen aandacht wordt besteed aan de vele mensen die wel verantwoord exotische zoogdieren houden. Ten tweede omdat aan de hand van de probleemgevallen wordt uitgelegd dat het dus blijkbaar niet mogelijk is om exoten te houden. Terwijl de problemen vaak te wijten zijn aan gebrek aan kennis bij de eigenaar. Buiten dit is, zoals gezegd, iedere exoot anders. Een enkel slecht voorbeeld van onkundig gehouden dieren, kan niet zomaar als standaard worden gehanteerd voor alle exoten.

Exotische Zoogdieren Club - www.exotischezoogdierenclub.nl 
Belangenvereniging Sugargliders Nederland - www.gliderbelangen.org 

Dit persbericht wordt namens de EZC en de BSN verzonden naar vele landelijke en regionale dagbladen.

 

Vrijdag 23 januari 2004, Nijeberkoop

Stichting AAP woedend over gedogen exotische huisdieren.

Vorige wwek moest Jeroen Balk van Roofdieren Opvangcentrum Pantera nog "met een bloedspoed" afreizen naar Den Haag. Een man was gebeten door zijn Egyptische Cobra en had te weinig tegenserum; Pantera beschikt daar wel over. "Als het een kind was geweest, had het de beet niet overleefd", weet Balk.

Toch is Balk niet voor een verbod op het houden van exotische beesten als huisdier; een voorstel daartoe werd deze week door minister Veerman van tafel geveegd. "Als je het verbiedt, gaan de eigenaren ondergronds. Dan krijg je Dutroux-dieren!" Dutroux-dieren??? "Ja, van die beesten die onder uiterst primitieve omstandigheden in de kelder worden gehouden. De liefhebber wil ze toch hebben en je krijgt er dan ook nog eens een groep bij die het voor de kick wil, zo’n verboden beest."
Maar Balk is wel voor regelgeving: "Voor regelgeving, registratie en diplomering. Dan houd je de zaken netjes onder controle. De dierenhouders moeten een cursus volgen en weten zodoende waar ze aan beginnen en de overheid weet dat er in de nopjesstraat nummer zoveel iemand met een Egyptisch cobra woont. Gewoon een kwestie van een stickertje op de deur. Handig voor de brandweer, dat ze bij een brand niet opeens met hun voet in een bak vol zwarte slangen staan."

Verbod

Nu is het beslist niet zo dat iedere nederlander die dat wil, een tijgertje of zo’n grappige chimp in de achtertuin of de serre (zo leuk bij de planten) kan huisvesten. In 1977 werd de wet op de Bedreigde Uitheemse Diersoorten en Planten ingevoerd; hierin werd bijvoorbeeld al het houden van primaten (apen dus) en grote katachtigen zoals leeuwen verboden.
In Duitsland ligt dat anders, weet Balk van opvangcentrum Pantera, gevestigd in Nijeberkoop. In het ruimbemeten centrum lopen, liggen en sluipen inmiddels vijftig roofdierachtigen rond, afdankertjes van dierentuinen, circussen en particulieren. De bedoeling is dat ze worden doorgeplaatst, maar dat gaat niet zo snel en Pantera heeft inmiddels een wachtlijst. "Soms komt er opeens een circuswagen het terrein oprijden met een tijger erin. Is de dompteur dood en weten ze niet wat ze met het beest aan moeten."
Vorige maand heb ik in Duitsland nog een Jaguar opgehaald bij een particulier. Die man woonde in een deelstaat waar dat gewoon mocht, maar hij ging verhuizen naar een gebied waar de wet het verbood. Hij hield hem achter zijn huis, in een grote kooi."
"Zijn drie Mandrils, dat zijn die apen met van die mooie gezichten, nam hij wel mee. Drie grote mannetjes waren het. Hij stapte zo de kooi in en gaf ze uit zijn hand wat graan. Ik stond te trillen op mijn benen, want ik ben banger voor die drie mannetjes-mandrils dan voor een Jaguar. Die beesten hebben joekels van tanden!"
In tegenstelling tot Balk is David van Gennep van het Almeerse Opvangcentrum AAP zwaar teleurgesteld dat minister Veerman een streep heeft getrokken door het advies van de raad voor dierenaangelegenheden. "Ik heb wel een traantje gelaten, ja. Het was een uniek document, opgesteld met inspraak van alle partijen: de handel, de particuliere houders en de opvanginstellingen. Het heeft van ons allemaal heel veel tijd, moeite, diplomatie en ook inschikken gevergd."
"Nu wordt dat zo van tafel geveegd en waarom? Omdat de minister geen mogelijkheid ziet tot handhaving. Rabiate onzin, want in ’77 werd het houden van apen verboden en zijn er nog hooguit vier, vijf mensen die een aap in huis hebben. Je moet de rug recht houden en gewoon nee, nee, NEE blijven roepen. Waar blijf je anders? Dan kun je de maximumsnelheid ook wel opdoeken."
"Natuurlijk zijn er best particulieren die heel goed exoten kunnen houden. Maar daarnaast zijn er heel veel mensen die dat absoluut niet kunnen en ook niet weten waaraan ze beginnen. En dan zo’n leuk prairiehondje in huis nemen. Maar als dat leuke hondje geslachtsrijp is, zet hij de hele dag zijn vlijmscherpe tanden in je been. En dan is het snel over. Juist naar dat soort "liefhebbers" zou een verbod een uitstekend signaal zijn. Een gemiste kans van de minister."

Bron: Telegraaf 

 

Donderdag 22 januari 2004

Veerman wil exotenbezit niet inperken

Stichting AAP is verontwaardigd dat landbouwminister Veerman weigert de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD, 1992) in te vullen. Als deskundige was Stichting AAP betrokken bij de Raad voor Dieren-aangelegenheden (RDA), die op 4 november 2003 een advies publiceerde over een positief- en negatieflijst voor gezelschapsdieren. Dit advies legt de minister nu naast zich neer.

Minister Veerman schreef afgelopen woensdag 20 januari in een brief aan de Tweede Kamer dat het advies van de RDA niet in wet- of regelgeving zal worden omgezet. De raad heeft afgelopen najaar een lijst opgesteld met daarop zoogdieren en vogels die beter niet als huisdier gehouden kunnen worden. De minister geeft aan dat het voor het ministerie van Landbouw te lastig is de handhaving van een eventueel verbod te controleren. Hij vindt dat dierenwelzijnsorganisaties en handelaren gezamenlijk afspraken moeten maken om het leven van huisdieren te verbeteren en de exotenhandel te reguleren. Stichting AAP ziet daar helemaal niets in, de belangen van voorstanders en tegenstanders liggen daarvoor te ver uiteen.

Stichting AAP meent dat de verantwoordelijkheid primair bij de overheid ligt, de wet (GWWD) doet hierover een zeer duidelijke uitspraak. De dierenwelzijns-organisaties zijn graag bereid te helpen bij invoering en handhaving van de beoogde wet maar zijn het beu steeds achter de feiten aan te lopen. Dat een verbod op het houden van bepaalde diersoorten effectief kan zijn, is in het verleden reeds bewezen. Directeur David van Gennep van Stichting AAP: "neem bijvoorbeeld het particulier bezit van apen. Als gevolg van de Wet Bedreigde Dieren uit 1977 kon, met relatief eenvoudige middelen, het particulier bezit van apen in minder dan 25 jaar vrijwel tot nul worden teruggebracht." De hiervoor ingezette handhavinginstrumenten kunnen volgens Van Gennep zonder problemen ingezet worden bij handhaving van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Helaas blijven, tot er goede regels zijn, stinkdieren, grondeekhoorns, wasbeer-honden, poolvossen en vele andere diersoorten vogelvrij en de verschillende opvangcentra in Nederland overvol.

Donderdag 29 januari wordt de brief van minister Veerman in de Tweede Kamer behandeld.

Bron: Stichting AAP

Donderdag 22 januari 2004

Hyena mag wel als huisdier

DEN HAAG - Apen, hyena's stinkdieren, vleermuizen en gieren komen niet op een zwarte lijst voor verboden huisdieren. De Raad voor Dierenaangelegenheden had minister Veerman (Natuur) geadviseerd lijsten van verboden en toegestane huisdieren in de wet op te nemen, maar de CDA-bewindsman heeft dat voorstel in de prullebak gegooid. 
In een Brief aan de Tweede Kamer legt Veerman uit dat het niet te controleren is welke beesten mensen in huis hebben. Dierenhouders zijn volgens hem zelf verantwoordelijk voor het welzijn van hun beesten. 
De raad werkte anderhalf jaar aan de lijsten voor zoogdieren en vogels en reageerde gisteren verbolgen. Volgens woordvoeder H. Lommers leidt het besluit van de minister tot 'onaanvaardbare aantasting van het welzijn van dieren'. Ook de Dierenbescherming en de meeste fracties van de Tweede Kamer vinden dat Veerman de lijsten te gemakkelijk van tafel veegt. Het stokpaardje van dit kabinet is eigen verantwoordelijkheid en vermindering van het aantal regels. Daarin passen wettelijke lijsten niet, meent Veerman. Bovendien is het volgens hem onmogelijk te controleren of mensen goed zorgen voor de dieren die onder voorwaarden wel zouden zijn toegestaan. Daarbij horen bijvoorbeeld lynxen, lama's, pelikanen, flamingo's wasberen, kamelen en stokstaartjes. De minister wil dat de dierenwelzijnsorganisaties en handelaren afspraken maken om het leven van huisdieren te verbeteren. Daarnaast zint de CDA-bewindsman op certificering van dierenwinkels en importeurs en wil hij dat nieuwe eigenaren van dieren goed worden voorgelicht. 
In de Tweede Kamer klinkt gemor. "Dit is een verkeerde vluchtroute van de minister", meent PVDA-er Waalkens Hij erkent dat de lijsten van verbonden dieren lastig te controleren zijn, maar wil niet alles aan de verantwoordelijkheid van de mensen overlaten. "Het navrante is dat dieren daar dan de dupe van worden". 
Ook D66-er Van der Ham zegt niet gelukkig te zijn met de brief van Veerman. Hij vindt dat er wel degelijk een 'richtsnoer' moet komen dat voorschrijft welke dieren mogen worden gehouden. "Dierenorganisaties kunnen daarbij dan een oogje in het zeil houden". VVD-kamerlid Snijder begrijpt de minister, maar vindt wel dat er iets geregeld moet worden om te voorkomen dat mensen bijvoorbeeld apen in huis hebben. Volgens CDA-er en ex-dierenarts Ormel is dat helemaal niet nodig. Hij steunt de lijn van Veerman. Veel dieren zijn al verboden, redeneert hij. Zo zijn veel apen bedreigde diersoorten en vormen civetkatten een gevaar voor de volksgezondheid. "Juist een versimpeling van de regels kan het dierenwelzijn helpen. En excessen moeten we blijven bestrijden. Dat geldt niet alleen voor bijzondere diersoorten, maar ook voor honden en goudvissen".

Bron: Rijn en Gouwe

Donderdag 22 januari 2004

Teleurstellend: minister neemt ‘positieflijst’ exoten niet over

Gisteren liet minister Veerman weten af te zien van opname in de wet van de zogeheten ‘positieflijst’ van exotische dieren. Dit vooral omdat hij vindt dat controle op het bezit van verboden gezelschapsdieren te lastig is. De minister vindt dat dierenwelzijnsorganisaties en handelaren gezamenlijk afspraken moeten maken om het leven van huisdieren te verbeteren. De Dierenbescherming is zeer teleurgesteld, omdat zij vindt dat een wettelijke bepaling onontbeerlijk is om veel dierenleed te voorkomen. Steeds meer exotische dieren, die moeilijk te verzorgen zijn en in slechte handen verkommeren, komen Nederland binnen.

De Raad voor Dieren Aangelegenheden (RDA), waar ook de Dierenbescherming in participeert, heeft de lijst afgelopen najaar op verzoek van de minister opgesteld. Er staan zoogdieren en vogels in genoemd, die beter niet als huisdier gehouden kunnen worden. Het gaat onder andere om vleermuizen, wezels, hermelijnen, marters en enkele berensoorten; maar ook uilen, valken en gieren zouden verboden moeten worden als huisdier. Deze lijst legt de minister nu naast zich neer.

De RDA werkt, als vervolg op de eerste lijst, nu aan een lijst van reptielen, amfibieën en vissen, die niet geschikt zijn als huisdier. Zoals het er nu uitziet, is dat waarschijnlijk vergeefse moeite.

Bron: Dierenbescherming

 

Donderdag 22 januari 2004

Exotisch huis dier niet verboden

DEN HAAG, donderdag
Wie een vleermuis of aap aanschaft of riant genoeg woont en een nijlpaard
wil huisvesten, is geen wetsovertreder.
Het houden van exotische beesten als huisdier wordt niet verboden. Minister
Veerman (Landbouw) schrijft aan de Tweede Kamer dat hij het advies van de
Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) om het houden van een groot aantal dieren
te verbieden, niet volgt.

Eigenaar
De CDA-minister vindt dat de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het
welzijn van de dieren primair bij de eigenaar ligt.
Volgens Veerman is het handhaven van een verbod op gezelschapsdieren die
thuis gehouden worden 'zeer lastig'. Het kabinet wil juist geen regels uitvaardigen
die niet te handhaven zijn, zo schrijft hij. Eind vorig jaar had de RDA een
uitgebreide lijst gemaakt waarop een onderscheid werd gemaakt tussen vogels
en zoogdieren die al dan niet als huisdier konden worden gehouden.
Veerman ziet het advies van de RDA als een aansporing om te komen tot een beter
welzijn voor voor gezelschapsdieren. Wel hoopt hij dat toekomstige eigenaren van
exotische diersoorten beter zullen worden voorgelicht.
"Ook kunnen partijen in de branche bijvoorbeeld afspraken maken dat bepaalde
soorten niet worden geimporteerd of verhandeld".
De Dierenbescherming is volgens een woordvoeder 'niet gelukkig' met het besluit.


Bron: Telegraaf

Woensdag 21 januari 2004

Aap als huisdier niet wettelijk verboden

DEN HAAG - Het houden van een aap als huisdier zal niet bij wet worden verboden.
Voor het ministerie van Landbouw is controle op het bezit van verboden
gezelschapsdieren "zeer lastig". Dierenwelzijnsorganisaties en handelaren
moeten gezamenlijk afspraken maken om het leven van huisdieren te verbeteren.

Minister Veerman schrijft woensdag in een brief aan de Tweede Kamer dat het advies van
de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) niet in wet- of regelgeving zal worden omgezet.
De RDA heeft afgelopen najaar een lijst opgesteld met daarop zoogdieren en vogels die beter
 niet als huisdier gehouden kunnen worden.

Bron: Nu.nl

Nieuws te melden? 

Mail naar 

 

Disclaimer: De BSN is op geen enkel wijze verantwoordelijk 
voor de inhoud van deze berichten. Ook geven ze niet 
onze mening weer. We plaatsen hier alleen alle berichten 
die in de media komen en die van belang (kunnen) zijn 
voor de houders van Sugargliders.
Voor commentaar op berichten verwijzen we u door naar
de bron die onder het bericht vermeld staat.